Общи условия

ПРЕДМЕТ
Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на photostena.com, които уреждат правилата за използването на photostena.com, включително сключването на договор за покупко-продажба от разстояние по чл.45 от Закон за защита на потребителите с Продавача.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
2.1. Ориндж Експо Трейд ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление град София и офис адрес: ул. Славовица № 20. ЕИК: BG206523810, МОЛ: Иванка Дойчева
2.2. Ориндж Експо Трейд ЕООД администрира електронния магазин photostena.com, под формата на Ориндж Експо Трейд ЕООД и уеб-сайта https://photostena.com
2.3. Можете да се свържете с Ориндж Експо Трейд ЕООДна посочения по-горе адрес, и на телефон +359893509655 или на и-мейл адрес info@photostena.com

ДЕФИНИЦИИ
3.1. Купувач – физическо лице на или над 18 години, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние.
3.2 Продавач – Ориндж Експо Трейд ЕООД
3.3. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса photostena.com и неговите поддомейни
3.4. Платформата – Сайта на Ориндж Експо Трейд ЕООД: www.photostena.com
3.5. Клиент – всяко физическо лице над 18 години, юридическо лице или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от Ориндж Експо Трейд ЕООД (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с Ориндж Експо Трейд ЕООД и което е заявило създаването и използването на Акаунт.
3.6. Потребител – всяко физическо лице над 16 години, юридическо лице или друго правно образувание, което се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата.
3.7. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купувача/Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.
3.8. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци от Стоки и Услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от Продавача за следене на Стоки и Услуги посредством получаването на Търговски Съобщения от негова страна.
3.9. Списък – секция в раздел „Любими продукти“, в която Купувачът/Потребителят може да добавя продукти, от които се интересува
3.10. Количка – секция в Акаунта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на Поръчка Купувачът / Потребителят ще се възползва от услугата на Продавача за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от Продавача.
3.11. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Ориндж Експо Трейд ЕООД и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Ориндж Експо Трейд ЕООД през Платформата намерението си за купуване на Стоки или Услуги от Платформата.
3.12. Стока(и) / Услуга(и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.
3.13. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката Photostena.com или определени Стоки или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
3.14. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.
3.15. Съдържание
Цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет
Съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства.
Всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Ориндж Експо Трейд ЕООД на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние
Информацията, свързана със Стоките и Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време
Информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
Данни относно Продавача.
3.16. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.
3.17. Транзакция – действието от страна на Ориндж Експо Трейд ЕООД по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.
3.18. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Общите условия на Ориндж Експо Трейд ЕООД обвързват всички Клиенти/Купувачи/Потребители на Платформата.
4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3. Ориндж Експо Трейд ЕООД си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайтът функционира, и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите/Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ.
4.4. Ако някои от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.5. Ориндж Експо Трейд ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Ориндж Експо Трейд ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Ориндж Експо Трейд ЕООДсе стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.
4.8. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Ориндж Експо Трейд ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на Ориндж Експо Трейд ЕООД от негово име.
5.2. Ориндж Експо Трейд ЕООД ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Ориндж Експо Трейд ЕООД прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Ориндж Експо Трейд ЕООД уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.
5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.
6.2. Ориндж Експо Трейд ЕООД си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Ориндж Експо Трейд ЕООД по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Обслужване на клиенти“ на Ориндж Експо Трейд ЕООД, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Ориндж Експо Трейд ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата начини за контакт.
6.4. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Ориндж Експо Трейд ЕООД си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha или други методи за валидиране на реален потребител, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.
6.5. Ориндж Експо Трейд ЕООД може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.
6.6. Всички цени на Стоките на Платформата са крайни и обявени в лева (BGN) с всички други изисквани по закон данъци или такси.
6.7. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.
6.8. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Продуктите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответния Продукт. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на Ориндж Експо Трейд ЕООД.
8.2. Ориндж Експо Трейд ЕООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
8.3. Нищо в сключения между Ориндж Експо Трейд ЕООД и Купувача договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Ориндж Експо Трейд ЕООД последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Ориндж Експо Трейд ЕООД върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Ориндж Експо Трейд ЕООД.
8.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
8.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Ориндж Експо Трейд ЕООД за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Ориндж Експо Трейд ЕООД и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Ориндж Експо Трейд ЕООД, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
8.6. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Ориндж Експо Трейд ЕООД няма да се счита за съгласие от страна на Ориндж Експо Трейд ЕООД да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Ориндж Експо Трейд ЕООД.
8.7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Ориндж Експо Трейд ЕООД.

ПОРЪЧКА
9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Продукти и услуги за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
9.2. Всяка добавена в Количката Стока или Услуга може да бъде купена, ако е налична и може да бъде изпълнена. Добавянето на Стока или Услуга в Количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката или Услугата.
9.3. Потвърждавайки Поръчката, Ориндж Експо Трейд ЕООД потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Продукт ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.
9.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Ориндж Експо Трейд ЕООД във връзка с Поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Ориндж Експо Трейд ЕООД да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който Ориндж Експо Трейд ЕООД ще изпълни поръчката.
9.5. С изпращането на поръчката Клиентът/Купувачът разрешава на Ориндж Експо Трейд ЕООД да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
9.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
Неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане
Осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания
Предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни
Продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Клиента Продукт.
9.7. Купувачът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Ориндж Експо Трейд ЕООД, в случай че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Ориндж Експо Трейд ЕООД. Този срок започва да тече от датата на получаването на купения Продукт от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне Стоката на адрес, посочен на сайта, като междувременно уведоми Продавача за това на info@photostena.com.
9.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е постъпило доказателство от Купувача, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача. Плащанията се осъществяват чрез наложен платеж.
9.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Продукти или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
9.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат всички Купувачи по отношение на стоките, предлагани от Ориндж Експо Трейд ЕООД, при положение че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

СТОКИ И УСЛУГИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
При доставка на стоки или предоставяне на сулуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ
При доставка на Продукти или Услуги, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания
При доставка на Продукти или Услуги, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност
При доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето
При доставка на Продукти, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени
При всички други случаи, предвидени със закон.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ
11.1. Клиентът/Потребителят се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Ориндж Експо Трейд ЕООД, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
11.2. Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на Ориндж Експо Трейд ЕООД неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. Ориндж Експо Трейд ЕООД има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Ориндж Експо Трейд ЕООД може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. Ориндж Експо Трейд ЕООД няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
11.3. С предоставянето на свои данни на Ориндж Експо Трейд ЕООД(включително и-мейл) Клиентът /Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват Ориндж Експо Трейд ЕООД или трети лица, партньори на Ориндж Експо Трейд ЕООД, които са куриери, доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Ориндж Експо Трейд ЕООД може да разработи общи програми за офериране на Стоките на пазара и др.
11.4. С предоставянето на свои лични данни на Ориндж Експо Трейд ЕООД Клиентът/Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на Ориндж Експо Трейд ЕООД, която да ги съхранява и използва съгласно Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ
12.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.
12.2. Купувачът/Потребителят може да се откаже от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в Акаунта си в „Моите абонаменти“ или като се свърже с Продавача.
12.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
12.4. След добавянето на Стоки или Услуги в следната секция в Акаунта:
12.4.1. „Моята количка“, Продавачът ще уведомява Купувача /Потребителя относно:
Промяна на цената на Стоките или Услугите в секцията „Моята количка“
Препоръки за Стоки, които са подобни на тези, добавени в секцията „Моята количка“
Наличието на Стоки в секцията „Моята количка“
12.4.2. „Любими“, Продавачът ще уведомява Купувачът / Потребителят относно:
Промяна на цената на Стоките или Услугите, добавени в секцията „Любими“
препоръки за Стоки или Услуги, подобни на тези, добавени в секцията „Любими“
Наличност на Стоки
12.5. След покупката на Стока или Услуга, Ориндж Експо Трейд ЕООД ще изпрати на Купувача / Потребителя търговски съобщения относно:
Предложения за Стоки или Услуги, препоръчвани да бъдат използвани заедно с купената Стока или Услуга
12.6. Клиентът / Потребителят може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения съгласно чл. 12.5 по-горе като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от Ориндж Експо Трейд ЕООД или като се свърже с Ориндж Експо Трейд ЕООД за тази цел.
12.7. Освен това Ориндж Експо Трейд ЕООД може да използва Вашите данни за пазарни и потребителски проучвания. Ориндж Експо Трейд ЕООД не използва данните, събрани в контекста на пазарни и потребителски проучвания за рекламни цели. Детайлна информация (особено относно оценката на публикациите Ви) може да намерите в контекста на съответното проучване или на мястото, където правите публикациите си. Вашите отговори на потребителските проучвания не се изпращат на трети страни, нито се публикуват. Може да възразите срещу използването на данните Ви за пазарни проучвания по всяко време безплатно чрез кликване на линка за отписване, публикуван във всяко съобщение или като се свържете с Ориндж Експо Трейд ЕООД.

ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
13.1. Цените на Стоките, обявени в Платформата, са крайни и включват всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
13.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.
13.3. В случай че в акаунтът на Клиента/Потребителя има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.
13.4. Купувачът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
13.5. Продавачът ще издаде на Купувача фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Купувача.

ДОСТАВКА НА СТОКИ
14.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача.
14.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл info@photostena.com и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.
14.3. Условията на доставката за продуктите, предлагани от info@photostena.com, се намират на инфо страницата на Платформата.

ГАРАНЦИИ
15.1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.
15.2. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачите следва да се свържат с отдел „Обслужване на клиенти“ на посочените данни за контакт в настоящите Общи условия. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

ОТГОВОРНОСТ
Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите тук.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите тук.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
20.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
22.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ
Настоящият договор е предмет на българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между Ориндж Експо Трейд ЕООД и Kлиенти ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред съответните компетентни органи съгласно законите на Република България.

Линк към онлайн решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Updating…
  • Нямате артикули в количката.